Các điều khoản của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì trải nghiệm tích cực cho các nhà phát triển và cho mọi người dùng. Vui lòng tôn trọng các nguyên tắc này.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng khi áp dụng các điều khoản dưới đây, chúng tôi có thể có các ngoại lệ dựa trên sự cân nhắc về tính nghệ thuật, giáo dục, tài liệu hay khoa học hoặc nếu có những lợi ích đáng kể khác cho công chúng từ việc không xử lý nội dung.

1.    Nội dung bị hạn chế

1.1  Nội dung khiêu dâm

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng chứa hoặc quảng bá nội dung khiêu dâm, chẳng hạn như hình ảnh/video chứa ảnh khỏa thân hoặc hoạt động tình dục, nội dung mô tả hoặc khuyến khích hành vi thú tính….

1.2  Nội dung có nguy cơ gây hại cho trẻ em

Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với nội dung bóc lột trẻ em. Một số ví dụ về điều này bao gồm:

-        Hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em: Chúng tôi sẽ chấm dứt các tài khoản của bất kỳ người dùng nào chúng tôi phát hiện thấy tài khoản đó xuất bản hoặc phân phối hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Chúng tôi cũng sẽ báo cáo người dùng đó với cơ quan thi hành luật.

-        Quan hệ tình dục với trẻ em: Chúng tôi không cho phép nội dung khuyến khích hoặc kích động hấp dẫn tình dục với trẻ em.

1.3  Bạo lực

Không được đăng các nội dung bạo lực hoặc đẫm máu có chủ định gây sốc, giật gân hoặc bạo lực vô cớ

1.4 Bắt nạt và quấy rối

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng chứa hoặc thúc đẩy hành vi đe dọa, quấy rối hoặc bắt nạt.

1.4  Hoạt động bất hợp pháp

Chúng tôi không cho phép ứng dụng thúc đẩy hoặc quảng bá hoạt động bất hợp pháp như thúc đẩy việc mua bán thuốc cấm hoặc thuốc kê theo toa mà không có đơn thuốc; mô tả hoặc khuyến khích trẻ vị thành niên sử dụng hoặc bán ma túy, rượu hoặc thuốc lá, hướng dẫn trồng hoặc sản xuất thuốc cấm….

1.6 Nội dung do người dùng tạo

Ứng dụng chứa nội dung do người dùng tạo phải có biện pháp phòng ngừa bổ sung để cung cấp trải nghiệm ứng dụng tuân thủ chính sách.

Một ứng dụng tuân thủ chính sách phải:

-        Xác định nội dung phản cảm và ngăn cấm nội dung đó thông qua tài liệu về điều khoản sử dụng hoặc chính sách.

-        Yêu cầu người dùng đồng ý với điều khoản sử dụng của sản phẩm của bạn trước khi gửi nội dung

-        Triển khai hệ thống thân thiện với người dùng để báo cáo việc lạm dụng và có khả năng xóa nội dung vi phạm điều khoản của bạn

-         Xóa hoặc chặn những người dùng lạm dụng dịch vụ của bạn

2. Sở hữu trí tuệ

Nghiêm cấm sao chép sản phẩm. Khi sao chép sản phẩm của người khác hoặc lừa dối người dùng, nhà phát triển sẽ gây tổn hại cho người dùng và cộng đồng nhà phát triển.

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng hoặc tài khoản nhà phát triển vi phạm hay xúi giục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác ( nhãn hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các quyền sở hữu khác).

3. Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và cung cấp môi trường an toàn và bảo mật cho người dùng. Nghiêm cấm những ứng dụng lừa đảo, độc hại hoặc nhằm mục đích lạm dụng hoặc sử dụng sai bất kỳ mạng, thiết bị hoặc dữ liệu cá nhân nào.

-         Dữ liệu người dùng: Nhà phát triển phải minh bạch trong cách bạn xử lý dữ liệu người dùng: thông tin do một người dùng cung cấp, được thu thập về hoạt động sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị của một người dùng…

-         Hành vi nguy hiểm: Không cho phép những ứng dụng lấy cắp dữ liệu, bí mật theo dõi hoặc làm hại người dùng.

-         Hành vi lừa đảo: không cho phép những ứng dụng tìm cách lừa đảo người dùng. Ứng dụng phải cung cấp thông tin chính xác về chức năng của chúng và phải hoạt động theo như mong đợi hợp lý của người dùng

4. Thực Thi

-         Chính sách của chúng tôi được áp dụng cho mọi nội dung mà ứng dụng của bạn hiển thị hoặc liên kết tới.

-         Nếu ứng dụng của bạn vi phạm bất kỳ chính sách nào của chúng tôi thì ứng dụng đó sẽ bị xóa khỏi Kho ứng dụng và bạn sẽ nhận được một thông báo qua email nêu rõ lý do xóa bỏ cụ thể.

-         Vui lòng báo cáo các vi phạm chính sách đáng ngờ cho chúng tôi.