Lấy các bot được recommend phù hợp với câu hỏi

Thứ hai - 21/12/2020 11:01     In bài viết

/api/app/chatbots/suggests

Lấy các bot được recommend phù hợp với nội dung câu hỏi của người dùng

Cách sử dụng

Http Trải nghiệm API

GET/api/app/chatbots/suggests

Host: https://api.messenger.itrithuc.vn/v2

Trường thông tin

Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Quyền
content Nội dung câu hỏi String